Jurgen De Maeyer

Jurgen De Maeyer

47 jaar

IT Project Manager & Functional Consultant

L. De Baerdemaekerstraat 13, Hingene

0472 28 36 36

jurgen.demaeyer@iedereenbornem.be

Samen met mijn echtgenote Greet en kinderen Jolan en Myrthe woon ik in het pittoreske Hingene, een deelgemeente van Bornem waar ik geboren en getogen ben.


Gedurende 18 jaar was ik dirigent van het koor HISISTE, en ben er nog steeds bestuurslid van. Even lang zit ik in het buurtcomité dat jaarlijks de buurt feestelijk samenbrengt.


Als voorzitter van de actiegroep ‘mijnhingene.be’, kon ik, samen met een grote groep lokale inwoners, voorkomen dat 13 ha open ruimte werd aangesneden op de historische kouter in Hingene. Mijn deelname aan dit vernieuwend politiek project is een logische voortzetting.


Als business consultant kom ik in contact met bedrijven uit verschillende sectoren. Ik teken hun processen uit en vertaal ze naar een oplossing waar iedereen beter van wordt. Deze competentie wil ik graag aanwenden voor de verdere professionalisering en optimalisering van het volledige bestuurlijk apparaat.


Hierbij zijn transparantie en participatie de leidraad voor een bestuur dat optimaal en objectief ten dienste staat van de ganse Bornemse bevolking. Mijn interesses gaan daarbij vooral uit naar ruimtelijke ordening, mobiliteit en cultuur.


Als onafhankelijke lijsttrekker van IEDEREENBORNEM zal ik er persoonlijk op toezien dat de waarden van ons project worden nagestreefd: iedereen is even belangrijk, alle belangrijke thema's moeten aan bod komen, we luisteren naar iedereen en gaan geen uitdagingen uit de weg. IEDEREENBORNEM staat voor een nieuwe politiek van en voor iedereen.


We moeten nu het verhaal schrijven van Bornem, niet enkel voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en de generaties die nog volgen. Vandaar onze slogan: met visie naar de toekomst!

Copyright @ IEDEREEN BORNEM 2018