Missie & visie

Beleidsverklaring

 

Iedereen Bornem is een gemeentepartij met een visie die het evenwicht vindt tussen sociale, liberale, duurzaamheid en democratische principes. Iedereen Bornem streeft steeds naar consensus door deze principes als gelijkwaardig te behandelen.
Iedereen Bornem wil een gedragen visie die zich effectief vertaald in beleid en bestuur. Een objectieve, transparante, verantwoordelijke, constructieve en bestuurskrachtige politiek staan centraal.
Dit willen we bereiken middels :

  • een organisatiestructuur die een vlotte, efficiënte en effectieve werking waarborgen;
  • een cultuur die open communicatie, transparantie, participatie, respect en gelijkwaardigheid faciliteert en waarborgt;
  • het maximaal respecteren, uitdragen, honoreren en een politiek en beleidsmatig vertalen van de visie, de basisprincipes, het programma en het bestuursakkoord door alle partijgeledingen, mandatarissen, functionarissen, raadsleden en schepenen;
  • een beleid en bestuur dat doordacht is, doch steeds van daadkracht en effectiviteit getuigt;
  • waar beslissingen worden genomen op basis van objectieve criteria rekening hoedend met de 4 basisprincipes (liberaal, duurzaam, sociaal en democratisch)
  • het betrekken en informeren van leden en inwoners, en het faciliteren van hun actieve bijdrage;
  • het maximaal respecteren, uitdragen, honoreren en politiek en beleidsmatig vertalen van de visie, de basisprincipes, het programma en het bestuursakkoord door alle partijgeledingen, mandatarissen, functionarissen, raadsleden en schepenen;
  • een beleid en bestuur dat doordacht is, doch steeds van daadkracht en effectiviteit getuigt;
  • het betrekken en informeren van leden en inwoners, en het faciliteren van hun actieve bijdrage;
  • leden die mee hun verantwoordelijkheid nemen om deze principes uit te dragen en te handelen in lijn met de missie, visie en beleid